Information om personuppgiftsbehandling –

För kunder till Montage Consult Produktion AB.

 

Montage Consult Produktion AB är ett aktiebolag och behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu delger dig.

Montage Consult Produktion AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan alltid komma i kontakt med Montage Consult Produktion AB genom att kontakta oss på info@montageconsult.se eller telefon 08-770 00 70.

Som kund kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål, syftet är kunna fakturera och upprätta avtal, de personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, personnummer/ organisationsnummer, e-post, telefonnummer.

Vi dokumenterar även våra projekt i KMA pärm och i byggdagboken i bild och skrift, där behandlas era personuppgifter med namn, organisationsnummer och telefonnummer.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med att du är kund till Montage Consult Produktion AB är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av villkoren att kunna fakturera från Montage Consult Produktion AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna i nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina uppgifter är för att kunna skicka faktura och lagra information i kundbank.

Vi behandlar även personuppgifter för utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas och lagras analogt i pärm inlåst på kontoret och digitalt i vårt IT-system som är lösenordsskyddat.

Vissa uppgifter finns tex uppsatta på byggarbetsplatsen på varje projekt samt på kontoret.

Vid all hantering av dina/din närståendes uppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Montage Consult Produktion AB behandlar dina personuppgifter så länge ni är kunder till företaget.

Personuppgifter sparas i minst 10 år både i pärm på kontoret och i vårt IT-system.

Kontoret och IT-systemet har bara ledningen, ekonomichef och revisor till Montage Consult Produktion AB tillgång till.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas.

Det betyder att du kan begära att få till gång till viss information om behandling. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling är begränsad, ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av ovannämnda kan skickas till info@montageconsult.se

Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart du vänder dig till oss i första hand.

Genom att du läst informationen anser vi att ni godkänt Montage Consult Produktion AB villkor och i och med det bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandlingen.